Umowa na nową instalację dla Ekologicznego Centrum Odzysku w Pieszycach

Miło nam poinformować o podpisaniu przez firmę WENDE Recyclingtech s.c. oraz naszego Partnera Konsorcjum firmę Antha-Pol Sp. z o.o. z Pucka, umowy z Ekologicznym Centrum Odzysku Sp. z o.o. w Pieszycach, na wykonanie „Instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów wraz z modernizacją procesu MBP w Ekologicznym Centrum Odzysku w Bielawie”.

Instalacja ma przede wszystkim zwiększyć możliwości ECO Pieszyc w zakresie segregacji odpadów pochodzących ze zbiórki selektywnej. Zastosowane nowoczesne rozwiązania i urządzenia takie jak separatory balistyczne, separatory optyczne NIR, rozrywarka worków, prasa kanałowa, mają zwiększyć wydajność i efektywność przetwarzania odpadów ze zbiórki selektywnej oraz frakcji nadsitowej istniejącej linii sortowniczej procesu MBP. W efekcie Zamawiający będzie miał możliwość wysortowania większej ilości i pozbawionych zanieczyszczeń surowców wtórnych, a nowa prasa lepiej przygotuje je do wysyłki do ponownego przetworzenia.