Klauzula informacyjna

Niniejszym informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WENDE RECYCLINGTECH EWA PANTOŁ PIOTR PANTOŁ spółka cywilna z siedzibą w Kościerzycach 41E, kod pocztowy 49-314 Kościerzyce.

2) W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pocztą tradycyjną (z dopiskiem „IOD”) lub pocztą elektroniczną na adres: iod@wende.pl

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

a) podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży/usług lub w celu realizacji już zawartej z Pani/Panem umowy
b) w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych
c) w wewnętrznych celach administracyjnych realizując nasze prawnie uzasadnione interesy
d w celu badania satysfakcji klientów będących realizacją prawnie uzasadnionych interesów wspólników, jakimi są doskonalenie jakości oferowanych przez spółkę produktów i usług,
e) Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom danych, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych przepisami prawa. Ponadto, jeśli wyrazicie Państwo na to odrębną zgodę, na jej podstawie dane będą mogły być udostępniane naszym partnerom biznesowym, z którymi współpracujemy w celu wywiązania się z postanowień zawartej z Państwem umowy

4) Pani/Pana dane przechowywane będą do czasu upływu terminów wynikających z przepisów prawa, a w sytuacji kiedy przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody – do czasu jej wycofania,

5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do danych, uzyskania kopii danych, żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – o ile przetwarzanie danych opiera się wyłącznie na Państwa zgodzie

6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta z nami umowa.

8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.