(23.10.2018) Nagroda ACANTHUS AUREUS po raz kolejny wręczona WENDE

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Kapituła Konkursowa Międzynarodowych Targów Poznańskich po raz kolejny wręczyła spółce Wende Recycylingtech medal Acanthus Aureus. Tytułem tym obdarowywane są firmy uczestniczące w Targach ze stoiskiem najbardziej sprzyjającym realizacji strategii marketingowej.

Dziękujemy wszystkim Partnerom naszej firmy, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

Zapraszamy do współpracy!

(15.10.2018) WENDE dostawcą maszyny dla PTS ALBA Chorzów

Jest nam miło poinformować, iż Wende Recyclingech s.c. zostało wybrane dostawcą kolejnej maszyny dla PTS ALBA Sp. z o.o. w Chorzowie w ramach modernizacji i rozbudowy istniejącej instalacji produkcji RDF o separator optoelektroniczny i kolejny rozdrabniacz końcowy wraz z systemem przenośników i sterowaniem.

W dniu 04.10.2018 Dyrektor Handlowy Wende Recyclingtech s.c. Pan Piotr Pantoł podpisał umowę dostawy urządzenia.

(05.10.2018) WENDE zwycięzcą przetargu na domaszynowienie linii do produkcji paliwa RDF w ZGO Gać

 

Jest nam miło poinformować, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu, Wende Recyclingech s.c. zostało wybrane dostawcą maszyn do Zakładu Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o.o. (Oława, dolnośląskie) w ramach projektu „Domaszynowienie linii produkcji paliwa RDF” w ramach przedsięwzięcia pn.: „OPTYMALIZACJA PROCESÓW I DOSTOSOWANIE ZAKŁADU DO FUNKCJONOWANIA W GOSPODARCE O OBIEGU ZAMKNIĘTYM”.

W dniu 17.09.2018 Dyrektor Handlowy Wende Recyclingtech s.c. Pan Piotr Pantoł podpisał umowę na dostawę urządzeń.

To już kolejna maszyna, którą dostarczamy do ZGO Gać. Obecnie w Zakładzie pracuje rozrywarka worków BRT – Hartner, dostarczona przez również przez Wende.

Umowa na nową instalację dla Ekologicznego Centrum Odzysku w Pieszycach

Miło nam poinformować o podpisaniu przez firmę WENDE Recyclingtech s.c. oraz naszego Partnera Konsorcjum firmę Antha-Pol Sp. z o.o. z Pucka, umowy z Ekologicznym Centrum Odzysku Sp. z o.o. w Pieszycach, na wykonanie „Instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów wraz z modernizacją procesu MBP w Ekologicznym Centrum Odzysku w Bielawie”.

Instalacja ma przede wszystkim zwiększyć możliwości ECO Pieszyc w zakresie segregacji odpadów pochodzących ze zbiórki selektywnej. Zastosowane nowoczesne rozwiązania i urządzenia takie jak separatory balistyczne, separatory optyczne NIR, rozrywarka worków, prasa kanałowa, mają zwiększyć wydajność i efektywność przetwarzania odpadów ze zbiórki selektywnej oraz frakcji nadsitowej istniejącej linii sortowniczej procesu MBP. W efekcie Zamawiający będzie miał możliwość wysortowania większej ilości i pozbawionych zanieczyszczeń surowców wtórnych, a nowa prasa lepiej przygotuje je do wysyłki do ponownego przetworzenia.

WENDE zwycięzcą przetargu na dostawę prasy belującej do ZGO Jarocin

Jest nam miło poinformować, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu, Wende Recyclingech s.c. zostało wybrane dostawcą prasy kanałowej do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie.

W dniu 30.01.2018 Dyrektor Handlowy Wende Recyclingtech s.c. Pan Piotr Pantoł podpisał umowę na dostawę przedmiotowego urządzenia.

To już kolejna maszyna, którą dostarczamy do ZGO Jarocin. Obecnie w Zakładzie pracuje rozrywarka worków BRT – Hartner, dostarczona przez Wende w 2015 roku.