Umowa na nową instalację dla Ekologicznego Centrum Odzysku w Pieszycach

Miło nam poinformować o podpisaniu przez firmę WENDE Recyclingtech s.c. oraz naszego Partnera Konsorcjum firmę Antha-Pol Sp. z o.o. z Pucka, umowy z Ekologicznym Centrum Odzysku Sp. z o.o. w Pieszycach, na wykonanie „Instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów wraz z modernizacją procesu MBP w Ekologicznym Centrum Odzysku w Bielawie”.

Instalacja ma przede wszystkim zwiększyć możliwości ECO Pieszyc w zakresie segregacji odpadów pochodzących ze zbiórki selektywnej. Zastosowane nowoczesne rozwiązania i urządzenia takie jak separatory balistyczne, separatory optyczne NIR, rozrywarka worków, prasa kanałowa, mają zwiększyć wydajność i efektywność przetwarzania odpadów ze zbiórki selektywnej oraz frakcji nadsitowej istniejącej linii sortowniczej procesu MBP. W efekcie Zamawiający będzie miał możliwość wysortowania większej ilości i pozbawionych zanieczyszczeń surowców wtórnych, a nowa prasa lepiej przygotuje je do wysyłki do ponownego przetworzenia.

WENDE zwycięzcą przetargu na dostawę prasy belującej do ZGO Jarocin

Jest nam miło poinformować, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu, Wende Recyclingech s.c. zostało wybrane dostawcą prasy kanałowej do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie.

W dniu 30.01.2018 Dyrektor Handlowy Wende Recyclingtech s.c. Pan Piotr Pantoł podpisał umowę na dostawę przedmiotowego urządzenia.

To już kolejna maszyna, którą dostarczamy do ZGO Jarocin. Obecnie w Zakładzie pracuje rozrywarka worków BRT – Hartner, dostarczona przez Wende w 2015 roku.